Välkommen till Innobator

Ordet Innobator är en form av akronym från orden
Innovation* och Inkubator*.

Vi skall fungera som en hjälpande hand för innovatörer
som står redo att få ut sin innovation på en marknad.

Innobator kommer att agera tillsammans med GUF
(Göteborgs uppfinnarförening) och Dakira AB- Sales and Innovation
Många innovatörer är fantastiskt duktiga på att analysera problem, få
fram smarta lösningar som löser problemen, men fastnar när
innovationen skall bli en produkt.

* Källa om ordets innebörd hämtat från Wikipedia