Dakira AB är ett privat företag med Daniel Akira som ägare.
Under årens lopp har företaget haft flera namn, det startade 2012
som Dakira AB

Under 2013 tog vi över ett patent inom bygg och därmed gjordes en
namnändring till List & Inredningsbolaget AB även förkortat LIBAB

2017 återtogs namnet Dakira AB då LIBAB blev uppköpt av en konkurrent,
och ägaren gick in som anställd in det köpande bolaget.

Tredje kvartalet 2018 kommer att Dakira drivas på heltid som ett säljbolag

För mer info samt kontaktuppgifter besök Dakira`s hemsida