Här skall vi försöka definiera vad vi kan göra för dig, vilka
förväntningar vi har och vilka krav som vi ställer.

 • För att ha möjlighet att vara med i Innobatorprogrammet så skall
  du vara medlem i GUF.
 • Du skall ha gjort en granskning av din innovation, ju mer bakgrundsinfo
  du har desto större är chansen att just din innovation kommer med
 • Din produkt skall vara skyddad med patent, design eller varumärke
 • Produktionen skall vara löst, iallafall så långt att det bara är att trycka på
  knappen att producera.
 • Du skall vara beredd på att ställa upp med teknisk expertis gällande produkten
 • Syftet med alla dessa krav är att vi så snart som möjligt skall kunna få
  din innovation att bli en produkt och generera pengar för all tid  som du lagt
  ner på att utveckla den. Då kan vi inte slösa dyrbar tid på att hitta bästa
  leverantören eller bästa produktionssättet.