GUF ( Göteborgs Uppfinnarförening) är en medlemsdriven förening
utan ekonomiska intressen, GUF bedriver inte och kommer inte att
bedriva någon näringsverksamhet.

GUF:s verksamhet består bla av kunskapshöjande insatser, såsom föredrag,
kurser, företagsbesök och idédiskussioner.
Viktiga inslag är också samverkan och nätverkande.

Den 1 januari 2018 lämnade GUF sitt medlemskap i SUF och blev en fristående
uppfinnareförening, den nu största i landet.

För mer information och kontaktuppgifter besök GUF:s hemsida